Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Oktober is Cybersecurity maand. Bent u ook veilig online? We geven 5 tips voor veilig online winkelen.

  Oktober is Cybersecurity maand. Landelijk hebben vele organisaties aandacht voor veilig omgaan met computers, tablets, telefoons en internet en veilig online zaken regelen. Deze week besteden we aandacht aan veilig online winkelen. U moet er toch ook niet aan denken dat u geld aan oplichters overmaakt terwijl u denkt dat u boodschappen, kleding of boeken bestelt of een reis boekt?

  Tips

  • Beoordeel zelf of u de website waar u iets wilt kopen vertrouwt. Ziet de website er betrouwbaar uit en is het een bekend bedrijf?
  • Lees feedback over de website op vergelijkingssites of lees de feedback van andere klanten van de webwinkel.
  • Check via de online ShopScan van Consuwijzer of een webwinkel ok is.
  • Let op een waarborg of keurmerk voor een erkend veilige webwinkel.
  • Let erop dat u via een beveiligde verbinding werkt bij het verzenden van informatie, deze herkent u aan het slotje en https:// in uw browser. 

  Kijk voor alle tips op www.alertonline.nl.

 2. Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Er is geen extra geld nodig voor het sociaal domein, de ingezette bezuinigingsmaatregelen werpen tot nu toe hun vruchten af. De lastenverzwaring voor de inwoners blijft beperkt tot de gebruikelijke indexatie van 1,5%. De afvalstoffenheffing stijgt met ruim 10% vanwege verhoging van de afvalstoffenbelasting en de kosten van de milieustraat. De meerjarenbegroting over vier jaren is sluitend. Dit is een belangrijk uitgangspunt. Ook dit jaar is het college daarin geslaagd.

  Op 11 november behandelt de raad de begroting ter besluitvorming.

  Interesse?

  Bekijk de volledige programmabegroting.

 3. Vanaf vrijdag 18 oktober 17.00 uur tot en met maandag 21 oktober 10.00 uur is er een onderbreking in de online dienstverlening. Hierdoor is het niet mogelijk om online aanvragen te doen via de formulieren op onze website.

  Vanaf vrijdag 18 oktober 17.00 uur tot en met maandag 21 oktober 10.00 uur is er een onderbreking in de online dienstverlening. Hierdoor is het niet mogelijk om online aanvragen te doen via de formulieren op onze website. Ook is de storingsdienst niet bereikbaar via het reguliere telefoonnummer. Heeft u een rioolverstopping? Bel dan het telefoonnummer 06 39 36 93 24. Vanaf maandag 21 oktober is onze dienstverlening weer volledig beschikbaar. Onze excuses voor het eventuele ongemak!

 4. Deze week is het de Week van de Veiligheid. Juist in deze week informeren wij u graag over wat te doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor.

  Deze week is het de Week van de Veiligheid. Juist in deze week informeren wij u graag over wat te doen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor. Deze informatie is niet alleen belangrijk voor bewoners en gebruikers van panden binnen 200 meter van het spoor, maar ook voor alle gebruikers van het spoor.

  Waarom is uw aandacht belangrijk?

  Het wordt steeds drukker op het spoor, zowel het aantal goederentreinen als passagierstreinen neemt toe. Hoewel de kans op een ongeval zeer klein is, blijkt uit onderzoek dat de behoefte aan informatie over hoe te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen groot is. U kunt uw veiligheid vergroten door vooraf te weten wat u moet doen. Zeker in het eerste kwartier, als er nog geen hulpdiensten aanwezig zijn.

  Hoe handelt u?

  Volg de volgende stappen bij het ontstaan van brand of explosie of het vrijkomen van giftige stoffen:

  1. Neem minimaal 200 meter afstand
  2. Zoek een schuilplaats binnen
  3. Sluiten ramen en deuren en schakel ook de ventilatie uit
  4. Volg het nieuws over het ongeluk via radio, tv of internet

  Meer informatie

  Wilt u meer weten? Neem dan ook eens een kijkje op de website www.ophetjuistespoor.nl.

 5. Binnenkort vindt er een reconstructie plaats van de Hooiweg. Daarnaast worden de Voorste en Middelste Broekweg tijdelijk afgesloten. Lees verder voor meer informatie.

  Reconstructie Hooiweg

  Met ingang van 7 oktober 2019 wordt de Hooiweg gereconstrueerd en ingericht als fietsstraat. De werkzaamheden duren tot 15 november 2019. Het fiets- en autoverkeer wordt omgeleid door middel van een omleidingsroute.

  Tijdelijke afsluiting Voorste en Middelste Broekweg

  Afgelopen winter zijn in het gebied aan de westzijde van de Kanterseveldenweg werkzaamheden verricht voor de natuurontwikkeling op diverse percelen. In de week van 7 oktober 2019 wordt een verhard wandelpad aangelegd tussen de Koppelstraat en de Achterste Broekweg. Dit wandelpad kruist de Voorste en Middelste Broekweg.
  Omdat het materiaal voor het wandelpad moet uitharden is dit gedeelte afgezet met borden en niet toegankelijk voor verkeer. Vanaf de Kanterseveldenweg zijn de Voorste en Middelste Broekweg afgesloten. De percelen aan de Voorste Broekweg zijn bereikbaar via de Broekdijk. De percelen aan de Middelste Broekweg zijn bereikbaar via de Achterste Broekweg. Deze afsluiting duurt van 7 oktober tot en met 28 oktober 2019.

 6. Oktober is Cybersecurity maand. Landelijk besteden vele organisaties aandacht aan veilig omgaan met computers, tablets, telefoons en internet en veilig online zaken regelen.

  Oktober is Cybersecurity maand. Landelijk besteden vele organisaties aandacht aan veilig omgaan met computers, tablets, telefoons en internet en veilig online zaken regelen. Deze week gaan we in op alert online zijn, waar u ook bent.

  Tips:

  • Maak alleen verbinding met vertrouwde wifinetwerken.
  • Surf veilig, beveilig ook uw smartphone met een wachtwoord of pincode.
  • Controleer bij transacties de veilige verbinding: browser met slotje + https.

  Kijk voor alle tips op www.alertonline.nl.

 7. Dit vanwege een update. Onze excuses voor het ongemak.

  Vanwege een update kunt u op zondagochtend 6 oktober geen online aanvraag doen voor een geboorteaangifte, verhuizing of huwelijk of partnerschap registreren.

  Onze excuses voor het ongemak.

 8. Houd hier rekening mee bij het aanvragen van een (spoed)document! De uitgifte van een identiteitskaart of paspoort is wel mogelijk.

  Op dinsdag 19 november vervangen wij de apparatuur voor het aanvragen van reisdocumenten. Op deze dag is het niet mogelijk om een identiteitskaart of paspoort aan te vragen. Dit geldt ook voor het aanvragen van een spoeddocument! De uitgifte van een identiteitskaart of paspoort is wel mogelijk. Onze excuses voor het eventuele ongemak!

 9. Erven zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied voor veel diersoorten. Om de leefomgeving en nestelgelegenheid te verbeteren, wordt het project Erven Plus uitgevoerd. Doet u mee?

  Erven in het buitengebied zijn een belangrijk onderdeel van het leefgebied voor veel diersoorten. Ze vinden er voedsel, beschutting en soortgenoten om zich voort te planten. Maar veel erven zijn de laatste decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden. Waardoor ze minder geschikt zijn voor erfbewonende soorten zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Dat is jammer. Want deze soorten gaan daardoor in aantal hard achteruit, terwijl ze heel belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

  Erven Plus

  Om de leefomgeving en nestelgelegenheid voor deze erfbewoners te verbeteren, wordt door Brabants Landschap het project Erven Plus uitgevoerd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, projectbureau Orbis en Nationaal Landschap Het Groene Woud. Diverse gemeenten, provincie Noord-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud dragen financieel bij. Ook de gemeente Best doet mee met het project Erven Plus en zorgt daardoor voor een mooier en leefbaarder platteland.

  Doet u ook mee?

  Het doel van Erven Plus is om erven ‘biodiverser’ in te richten met streekeigen beplanting en soortbeschermende maatregelen. Doet u ook mee? De werkwijze is als volgt. Na aanmelding voor het project wordt contact met u opgenomen. Daarna volgt een afspraak voor het maken van een zogenaamde erfscan. Een deskundige neemt dan ter plaatse het deelnemende erf onder de loep om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het aanleggen van gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Vervolgens wordt een erfplan met inrichtingstekening gemaakt. Dit plan wordt besproken met de eigenaar van het erf. Bij akkoord vindt daarna de levering van het plantgoed plaats.

  Interesse?

  Heeft u vragen over het project Erven Plus? Neem dan contact op met Jochem Sloothaak, coördinator soortenbescherming Brabants Landschap. Dat kan via 0411-622775 of stuur een email naar: jsloothaak@brabantslandschap.nl. Aanmelden kan via de website: www.brabantslandschap.nl/erfvogels.

 10. Deze week is het de Week tegen Eenzaamheid en op 4 oktober is het Nationale Ouderendag. Daarom besteden we aandacht aan subsidieregelingen voor inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

  Deze week is het de Week tegen Eenzaamheid en op 4 oktober is het Nationale Ouderendag. Daarom besteden we aandacht aan subsidieregelingen voor inwonersinitiatieven gericht op kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

  Kwetsbare ouderen

  Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Met name kwetsbare ouderen komen op den duur steeds minder buiten de deur. Denk hierbij aan alleenstaanden of mensen met een beperking zoals dementie. Blijven meedoen met sociale en/of fysieke activiteiten is belangrijk voor gezondheid en welzijn. Daarom verlenen we subsidie aan inwonersinitiatieven die gericht zijn op bewegen of het doorbreken en voorkomen van eenzaamheid.

  Mantelzorgers

  Het aantal mensen dat mantelzorg nodig heeft neemt toe en daarmee ook het aantal mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast. Als gemeente helpen we hen graag om hun taken uit te voeren, zonder zichzelf tekort te doen. Daarom ondersteunen we initiatieven van inwoners op het gebied van respijtzorg. Dit is een tijdelijke overname van de zorg. Op deze manier kunnen de mantelzorgers nieuwe energie opdoen.

  Aanpassen subsidieregeling

  Het komende jaar bekijken we of inwoners daadwerkelijk gebruikmaken van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers. En naar hun ervaringen daarmee. Indien nodig passen we ons beleid aan, zodat het beter aansluit op de praktijk.

  Meer informatie

  De subsidieregelingen zijn onderdeel van de nadere subsidieregeling voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid. Op www.gemeentebest.nl/subsidies vindt u de volledige subsidieregeling. Voor meer informatie kunt u ook contact op nemen met Anne van de Ven of Gaby Jansen via telefoonnummer 14 0499. Of e-mail via a.vande.ven@gembest.nl of g.jansen@gembest.nl.

Created by LINELABOX