Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Vanaf 5 oktober tot en met 13 november wordt het wegdek vernieuwd op de Maas en de Dieze.

  Vanaf 5 oktober tot en met 13 november wordt het wegdek vernieuwd op de Maas en de Dieze.

  Werkzaamheden

  De Maas en de Dieze krijgen een heel nieuw wegdek. De oude asfaltlaag wordt verwijderd en opnieuw aangelegd. De in- en uitritten worden ook vernieuwd.

  Wegafsluiting

  De Maas en de Dieze worden afgesloten voor het doorgaand verkeer van 5 oktober tot en met 13 november. Dit geldt voor al het verkeer, met uitzondering van de fietsers. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Tijdens het weekend van 31 oktober en 1 november zijn beide wegen compleet afgesloten, ook voor het bestemmingsverkeer.

  Omleiding

  Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Bataweg – Europaplein – Parkweg naar de Dommel. Wij begrijpen dat u overlast kunt ervaren van de werkzaamheden. We proberen deze tot een minimum te beperken. Alle aanliggende bedrijven ontvingen een brief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden.
  Een overzicht van deze en andere (grotere) wegwerkzaamheden vindt u op de pagina Wegwerkzaamheden

 2. De gemeenteraad van Best besprak 21 september de onderwerpen ‘Onderzoek huisvesting’ en het rapport ‘Verkenning één fysieke toegang’.

  De gemeenteraad van Best besprak 21 september de onderwerpen ‘Onderzoek huisvesting’ en het rapport ‘Verkenning één fysieke toegang’. Over beide onderwerpen voerde de raad een uitgebreide discussie. De onderwerpen kennen vele raakvlakken. De gemeenteraad besloot unaniem positief over de Verkenning één fysieke toegang. 
  Over het Onderzoek huisvesting vroeg zij om een aanvullende uitwerking. Zij gaf opdracht om in plaats van de twee nieuwbouwscenario’s, ook een derde verbouwscenario van het huidige gemeentehuis uit te werken. Ook gaf de raad aan dat de toekomstige huisvesting van de gezamenlijke dienstverlening aan het Dorpsplein gevestigd moet zijn. Deze aanvullingen zijn vervat in een amendement dat uiteindelijk unaniem is aangenomen.

  Eén fysieke toegang heeft meerwaarde

  De gemeente en Bestwijzer onderzochten in 2019 en begin 2020 samen de mogelijkheden om vanuit één adres de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te organiseren. De huidige werkwijze zoals in Bestwijzer staat daarbij als voorbeeld voor de toekomstige dienstverlening. Met een laagdrempelige toegang, ruimte voor een nieuwe manier van werken en ook mogelijkheden om andere inwoners te ontmoeten. In 2020 werd ook een globaal onderzoek gedaan naar meerdere huisvestingsscenario’s voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente, Bestwijzer en andere partners. Het college stelde de raad voor om twee nieuwbouwscenario’s verder te laten onderzoeken. De raad voegde daar in haar vergadering dus een derde onderzoekscenario aan toe.

  Zelf de voorstellen bekijken

  U kunt u de raadsstukken en het amendement bekijken waarover de raad sprak. Kijk in de raadsagenda bij vergaderdatum 21 september, daar vindt u alle stukken. Alle partners samen starten nu met uitwerking van de raadsopdracht om een volgende stap te zetten naar een toekomstgerichte gezamenlijke dienstverlening. Besluitvorming is gepland in mei 2021.

  Het raadsbesluit, om te kiezen voor één gezamenlijke huisvesting voor de dienstverlening van Bestwijzer, gemeente en mogelijke andere partners, is uitgangspunt voor de renovatie- en nieuwbouwscenario’s zoals die nu onderzocht gaan worden.

 3. Geef uw mening over de fietsroute langs het Wilhelminakanaal!

  De komende jaren werken we aan een snelle fietsverbinding tussen Tilburg en Beek en Donk. Deze vernieuwde verbinding moet ervoor zorgen dat de route veiliger, comfortabeler, sneller en aantrekkelijker wordt. Om de verbinding te realiseren onderzoeken de negen betrokken gemeenten langs de route de belangrijkste aandachtspunten. Dit in samenwerking met het adviesbureau Antea Group.

  Geef uw mening!

  De mening van de toekomstige gebruiker is erg belangrijk voor ons. De definitieve route ligt nog niet vast en we zijn benieuwd naar uw ervaring. Bijvoorbeeld over een stuk fietspad dat te smal is, het ontbreken van verlichting of een onhandige oversteek over het kanaal.
  Waar zitten aandachtspunten in de route? Wat is een logische verbinding en wat juist niet? Geef uw mening via het online onderzoek door aan te geven welke locatie volgens u belangrijk is.

  Let op: we zijn voor dit onderzoek enkel op zoek naar informatie gerelateerd aan het fietspad aan de noord- of zuidzijde van het Wilhelminakanaal.

  Invullen locatieonderzoek

  Op de kaart klikt u een locatie aan waar u een opmerking over heeft. Onder de kaart is ruimte voor de toelichting. Wilt u meerdere aandachtspunten doorgeven? Per keer kunt u één locatie aangeven. Na het verzenden van het formulier, kunt u opnieuw een locatie kiezen.U kunt tot en met vrijdag 16 oktober uw reactie achterlaten.

 4. Heeft u vragen en/of klachten over de deelscooters? Neem dan contact op met de klantenservice van Go Sharing.

  In Best kunt u sinds kort gebruik maken van de elektrische deelscooters van Go Sharing. Wij merken dat deze scooters regelmatig fout geparkeerd staan. Ouderen en inwoners met een beperking, zoals slechtzienden, hebben hier last van. Wij vragen u de elektrische deelscooters op de daarvoor bestemde plekken netjes te parkeren.

  Heeft u vragen en/of klachten over de deelscooters? Neem dan contact op met de klantenservice van Go Sharing. Dat kan via het telefoonnummer (085) 902 29 01, de chatfunctie op hun Facebookpagina of stuur een e-mail naar info@go-sharing.nl.

 5. In Best gingen ongeveer 65 fanatieke inwoners de strijd aan met zwerfafval. In totaal verzamelden zij 40 volle zakken met zwerfafval.

  Wereldwijd kwamen zaterdag 19 september miljoenen vrijwilligers in actie voor een schonere leefomgeving tijdens de ‘World Cleanup Day’. Ook in Best gingen ongeveer 65 fanatieke inwoners de strijd aan met zwerfafval. In totaal verzamelden zij 40 volle zakken met zwerfafval.

  Groepjes vrijwilligers

  Afgelopen zaterdag zetten diverse grote en kleine groepen zich in om verschillende gebieden binnen gemeente Best vrij te maken van zwerfafval. De TrashWalkers hebben met 6 ZAP-vrijwilligers 12 volle afvalzakken met zwerfafval opgeruimd met een opvallend item: een ‘hoedenplank’. Buurtvereniging Schone Steegsche Velden ging met een groepje volwassenen en kinderen de straat op. Zij verzamelden 12 volle afvalzakken met zwerfafval. Opvallend was dat zij veel pallets in de wijk aantroffen. Van deze pallets willen zij insectenhotels maken.

  Wethouder Dijkhoff bood hulp

  Buurtvereniging Batadorp kreeg hulp van wethouder Rik Dijkhoff, met 14 kinderen en 17 volwassenen was dit de grootste groep. Zij hebben zo’n 10 afvalzakken vol met zwerfafval opgeruimd. Daarnaast gingen ook individuele inwoners aan de slag, alleen of met een paar buurtgenoten of gezin.

  Iedere deelnemer kreeg van de gemeente hulpmiddelen zoals een afvalgrijper, afvalzakhouder, hesje, handschoenen en afvalzakken. Na afloop zorgde de gemeente ervoor dat het ingezamelde zwerfafval weer netjes werd afgevoerd.

  De gemeente Best wil iedereen die heeft meegedaan of dat nog gaat doen enorm bedanken voor hun bijdrage aan een schone en leefbare gemeente.

 6. Op 15 september is de woning aan het adres Fabrieksweg 46 gesloten. In deze woning is door de politie harddrugs aangetroffen.

  Op 15 september is de woning aan het adres Fabrieksweg 46 gesloten. In deze woning is door de politie harddrugs aangetroffen. De burgemeester mag dan op grond van de Opiumwet/het Damoclesbeleid de woning sluiten. Gelet op alle omstandigheden rondom het aantreffen van de harddrugs is hier een sluitingstermijn van 4 maanden opgelegd. De sluiting is ingegaan op 15 september 2020 en duurt tot en met 15 januari 2021. Tijdens de sluiting is het niet toegestaan om de woning te betreden.

 7. Op vrijdag 2 oktober vanaf 13.00 uur is het niet mogelijk om een identiteitskaart of paspoort op te halen in het gemeentehuis. Ook zijn sommige e-formulieren op onze website tijdelijk niet te gebruiken tot zaterdag 3 oktober 19.00 uur.

  Op vrijdag 2 oktober vanaf 13.00 uur is het door technisch onderhoud niet mogelijk om een identiteitskaart of paspoort op te halen in het gemeentehuis. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een spoeddocument op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober hierdoor ook niet mogelijk is.

  Online dienstverlening

  De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de online dienstverlening. Hierdoor is het vanaf vrijdag 2 oktober 13.00 uur tot zaterdag 3 oktober 19.00 uur niet mogelijk om de volgende onderwerpen online te regelen:

  • Geboorteaangifte
  • Verhuizing doorgeven
  • Uittreksel BRP en burgerlijke stand
  • Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Overlijdensaangifte
  • Naamgebruik veranderen
  • Geheimhouding persoonsgegevens

  Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 8. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat u van onze gemeente vindt. Bij alle huishoudens in Best valt volgende week een uitnodiging voor deelname aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus.

  Het gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat u van onze gemeente vindt. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving, de voorzieningen of de gemeentelijke dienstverlening? Vindt u dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners? Bij alle huishoudens in Best valt volgende week een uitnodiging voor deelname aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus.

  Anoniem en vertrouwelijk

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau Het PON. Per huishouden ontvangt één bewoner tussen de 18 en 85 jaar (willekeurig) de uitnodiging voor deelname. Degene die de uitnodiging ontvangt, kan via een online vragenlijst zijn of haar mening geven.

  Resultaten

  Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 16 oktober 2020. Begin 2021 worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt via www.waarstaatjegemeente.nl. Wij houden u op de hoogte van de resultaten en de actiepunten die de gemeente hieruit haalt.

  Meer informatie

  Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar vult u de vragen liever schriftelijk in? Neem dan contact op via e-mail: info@gemeentebest.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 0499.
  Heeft u vragen over het onderzoek? Vraag dan naar Veronica Premchand of vermeld deze naam in uw mail.

 9. Bekijk nu de agenda voor de aankomende bijeenkomsten.

  Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

  Bijeenkomsten gemeenteraad
  Datum Soort vergadering
  Maandag 28 september
  • Presidium
  • Raadsavond: Sociaal domein/beschermd wonen
  • Raadsavond: Versnellingsopgave Woningbouw: behoefteonderzoek
  • Raadsavond: Prioritering handhaving
  Maandag 5 oktober
  • Raadsavond: Verplaatsing komgrens Ringweg – Vaste commissie Beeldende kunst
  • Raadsavond: Visie Duurzame energieopwekking buitengebied – Omgevingsvisie Best
  Maandag 12 oktober
  • Inloopsessie portefeuillehouders
  • Raadsavond: Visie Duurzame energieopwekking buitengebied – Omgevingsvisie Best
  • Raadsavond: Verplaatsing komgrens Ringweg – Vaste commissie Beeldende kunst – Tweede financiële rapportage – Vervanging toplaag sportvelden

  Wilt u een bijeenkomst volgen?

  Dat kan online via best.notubiz.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de vergaderingen in het gemeentehuis niet toegankelijk voor publiek. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten.

  Wilt u inspreken?

  Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

  Verschil raadsavond en raadsvergadering

  Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van de avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen

 10. Best is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering.

  Best is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering.

  Besparen vanaf de eerste maand

  Al vanaf de eerste maand heeft u financieel voordeel: de opbrengst is namelijk hoger dan uw maandelijkse aflossing. Daarnaast krijgt u 15 jaar lang garantie.

  Online vragenuurtje

  Wilt u meer weten over hoe de Groene Zone werkt? Neem dan een kijkje op de website van de Groene Zone. Daar kunt u uzelf ook aanmelden voor een online vragenuurtje en vooraf uw vraag insturen. Eén van de adviseurs beantwoordt alle ingestuurde vragen tijdens het vragenuurtje.

Created by LINELABOX