Nieuws uit het gemeentehuis

 1. De burgemeester sluit het pand aan De Waal 2E voor een periode van 4 maanden.

  Dinsdag 7 juli is het bedrijfspand aan De Waal 2E op basis van de Opiumwet gesloten voor een periode van 4 maanden. De sluiting is ingegaan op 7 juli 2020 en duurt tot 7 november 2020. Tijdens de sluiting is het niet toegestaan om het bedrijfspand te betreden.

 2. De afgelopen periode werd nog meer duidelijk dat de Bestse samenleving samen wil zorgen voor Best. Er ontstonden veel initiatieven waarbij inwoners elkaar een handje hielpen. Ook úw initiatief is meer welkom dan ooit. De gemeente wil daarbij ondersteunen met het geven van subsidie.

  In 2019 nformeerden we u al over de nieuwe subsidiemogelijkheden voor initiatieven van inwoners. Onder andere voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen en het ontlasten van mantelzorgers. Met de komst van het coronavirus is dit erg actueel. De afgelopen periode werd nog meer duidelijk dat de Bestse samenleving samen wil zorgen voor Best. Er ontstonden veel initiatieven waarbij inwoners elkaar een handje hielpen. Ook úw initiatief is meer welkom dan ooit. De gemeente wil daarbij ondersteunen met het geven van subsidie.

  Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

  U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten:

  • In uw wijk die bijdragen aan de leefbaarheid
  • Voor kwetsbare ouderen, met name gericht op bewegen en het tegengaan van eenzaamheid
  • Die mantelzorgers ontlasten, zodat zij nieuwe energie kunnen opdoen

  Hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor subsidie geldt een aantal uitgangspunten. De gemeente heeft hiervoor regels opgesteld. Raadpleeg voor meer informatie onze pagina over subsidies. Het gaat met name om de subsidies ‘Buurtbudget’, ‘Inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen’ en ‘Inwonersinitiatieven respijtzorg’.

  Heeft u vragen?

  Voor vragen over de subsidie ‘Buurtbudget’ kunt u contact opnemen met Ingrid de Graaff. Voor vragen over de subsidie ‘Inwonersinitiatieven voor kwetsbare ouderen’ en ‘Inwonersinitiatieven Respijtzorg’ kunt u contact opnemen met Anne van de Ven. Dit kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente Best 14 0499 of door een mail te sturen naar indewijk@gembest.nl.

 3. Op 14 en 15 juli vindt een militaire oefening plaats voor het op peil houden van militaire vaardigheden. De militairen verplaatsen zich te voet over bestaande wegen en paden. De oefening is inclusief een klim- en vaaropdracht. Er is geen hinder voor het doorgaand verkeer.

  Op 14 en 15 juli is er een militaire oefening voor het op peil houden van militaire vaardigheden. De militairen verplaatsen zich te voet over bestaande wegen en paden. De oefening is inclusief een klim- en vaaropdracht. Er is geen hinder voor het doorgaand verkeer.

 4. Sinds maandag 6 juli is het weer mogelijk om een abonnement voor zwembad De Dolfijn te kopen.

  Sinds maandag 6 juli is het weer mogelijk om een abonnement voor zwembad De Dolfijn te kopen. Door de coronacrisis konden we later en beperkter open. Daarom gelden er lagere prijzen voor abonnementen.

  Meer ruimte, met regels

  Er is meer mogelijk. De Dolfijn is voor jongeren tot en met 17 jaar ook weer een optie voor recreatief zwemmen. En het sanitair is weer in gebruik. Uiteraard volgen we de RIVM-richtlijnen. Voor volwassenen blijft 1,5 meter de norm (uitgezonderd binnen huishoudens). Zij mogen tijdens het recreatief zwemmen alleen in het water als begeleider van kinderen tot en met 8 jaar. Wij vragen u om drukte te vermijden. Het is mogelijk dat we bij drukte het principe vol = vol moeten hanteren. 

  Abonnement regelen

  Dit kunt u zelf online regelen via de pagina van zwembad De Dolfijn. Regelt u het abonnement toch liever aan de balie in het gemeentehuis? Maak dan tijdig een afspraak.

  Tarieven zwembad
  Soort Kosten

  Dagentree

  € 4,50
  10-badenkaart € 33,50
  Abonnement jeugd* (4 t/m 17 jaar), 65+ € 13,50
  Abonnement volwassenen (18 t/m 64 jaar) € 24,00
  Abonnement voor het hele gezin (kinderen t/m 17 jaar) € 53,00
  Vermissing zwembadabonnement € 6,60

  *Voor kinderen t/m 3 jaar is géén abonnement nodig.

  Regels rondom abonnementen

  We vragen u rekening te houden met het volgende:

  • Het abonnement geeft geen recht tot toegang. Als het zwembad vol is, kan de toegang geweigerd worden.
  • Volwassenen kunnen met het abonnement maximaal 2 keer per week baantjeszwemmen. Reserveren hiervoor is verplicht en is onder voorbehoud van wijzigingen of aanscherping regels.
  • Recreatieve zwemmers tot en met 17 jaar kunnen onbeperkt gebruikmaken van het abonnement. Maar ook hier geldt: als het zwembad vol is, is er geen toegang mogelijk. 

  Let op: als u een abonnement koopt, is er geen terugbetaling mogelijk als vanwege corona de regels wederom worden aangescherpt.

  Meer informatie over het zwembad, zoals openingstijden, vindt u op de pagina van zwembad De Dolfijn.

 5. De lintjesregen liep dit jaar helaas anders dan gepland. Op 3 juli ontvingen de nieuwe gedecoreerden alsnog hun lintje.

  De lintjesregen liep dit jaar helaas anders dan gepland. Door de uitbraak van het coronavirus konden de lintjes niet op de gebruikelijke wijze uitgereikt worden. Op vrijdagochtend 24 april werden de nieuwe gedecoreerden thuis verrast en gefeliciteerd met hun Koninklijke onderscheiding. De officiële uitreiking zou echter later nog plaatsvinden. Deze heeft op vrijdagochtend, 3 juli, plaatsgevonden.

  De bijeenkomst

  Alle gedecoreerden van het afgelopen jaar (bij de lintjesregen, Bijzondere Gelegenheden en vrijwillige brandweerlieden) werden uitgenodigd in het Prinsenhof voor een bijeenkomst. Burgemeester Hans Ubachs overhandigde de lintjes aan de gedecoreerden die deze nog niet ontvangen hadden. Uiteraard werd rekening gehouden met de landelijk geldende maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand.

  Het was een bijzondere bijeenkomst en wij zijn blij dat we alle nieuwe gedecoreerden op deze manier toch nog in het zonnetje konden zetten.

  Foto's: Freke van der Esch fotografie

  Mevrouw N. (Nelly) Asselbergs-Schoneveld (76 jaar) – LON

  Nelly Asselbergs is 20 jaar vrijwilliger bij Archipel/Kanidas. Regelmatig helpt ze bij de kerkdiensten. Nelly verzorgde ook het koffie-uurtje en heeft voorgelezen en gezongen met de bewoners. Nelly zorgt elke week bij het Bijna Thuis Huis voor mensen in hun laatste levensfase. Door scholing breidt ze haar kennis en ervaring van palliatieve zorg uit. Ze heeft de aalmoezenier in dienst van het Ministerie van Defensie ondersteund in de PI in Lelystad en Vught. Na de kerkdiensten had ze uitzonderlijke gesprekken met de gedetineerden. Nelly is lange tijd verpleegkundige geweest bij de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (N.L.Z). Ze is een onmisbare steunpilaar voor de zieke mensen. Al 28 jaar is ze actief bij de Protestantse kerk. Ze zet zich in bij de rommelmarkt en het schoonmaakteam. Ze bezoekt regelmatig kwetsbare mensen. Bij het Rode Kruis was ze actief in het maatjesproject om mensen uit het isolement te helpen. Nelly heeft ook in de Wereldwinkel gewerkt tot deze in 2017 gesloten werd. In het vakantiehuis Het Wolders Ven in Waalre zorgt zij voor gehandicapten of mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

  Nelly Asselbergs-Schoneveld

  De heer R.E. (Rob) Ferrol (79 jaar) – LON

  Rob Ferrol was bestuurslid van het Inloophuis 't Hemeltje (dak- en thuisloze mensen) in Eindhoven. Hij beheerde en onderhield het gebouw. Rob was betrokken bij de verbouwing (uitbouw kantoor en toiletgroep). Hij was zeer begaan met de gasten van het inloophuis. Vanaf de oprichting was Rob zeer betrokken bij het Bijna Thuis Huis De Vlinder. Hij betekende veel voor de gasten in hun laatste levensfase.
  Voor de Protestantse kerk (Best, Oirschot en de Beerzen) was hij lid van de Diaconale Raad in diverse bestuurlijke functies. Hij nodigde sprekers uit om het werk van 't Hemeltje te delen. Hij organiseerde collectes en wierf vrijwilligers. Gemaakte kunstwerken in 't Hemeltje verkocht hij via de kerk om geld in te zamelen voor 't Hemeltje. Voor de Protestantse Kerk (Sint-Oedenrode, Son en Breugel) heeft hij huisbezoeken afgelegd, de predikant ondersteund, bijgedragen aan o.a. de organisatie Avondmaalvieringen, collecteroosters en noodhulp. Hij maakte zich er sterk voor dat Sint-Oedenrode als deelgemeente en niet als wijk behandeld werd. Rob was lid van de werkgroep Omzien naar Elkaar bij de Vereniging Gepensioneerden Rabobank. Hij zat ook in het afdelingsbestuur.

  Rob Ferrol

  Mevrouw J.M. (Jacqueline) Van Boven-van Dongen (70 jaar) – LON

  Jacqueline van Boven heeft lange tijd de financiële administratie van de Sint-Odulphusparochie en de begraafplaats verzorgd. Ook heeft ze de penningmeester ondersteund. Ze is bestuurslid van Avondje-Uit. Ze draagt bij aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij mensen met lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen. Jacqueline verzorgt alle financiële en administratieve taken. Ze is ook gastvrouw en gaat met gasten op pad. Elk kwartaal verzorgt/bezorgt ze ook de nieuwsbrief en het programmaboekje.
  Jacqueline heeft bij de IVN deel uitgemaakt van de scholenwerkgroep. Ze bereidde de natuurexcursies met leerlingen van de basisscholen voor. Ze was een gedreven schoolgids. Sinds 2014 is ze gids van de seizoenenwandelingen. Ze heeft een enorme kennis van de natuur. Jacqueline zat in het comité in 2001 voor de eerste Roefeldag in Best. Ze bezocht bedrijven en scholen en hield de gehele hele administratie bij. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Roefeldag zoals die nu bestaat.

  Jacqueline Van Boven-van Dongen

  De heer T.J. (Theo) van de Wal (72 jaar) – LON

  Theo van de Wal is al vanaf zijn 10e jaar lid van voetbalclub Wilhelmina Boys. Hij is altijd keeper geweest en heeft vele functies gehad, o.a. elftalleider en trainer van verschillende teams. Hij is ook hoofdbestuurslid met de portefeuille technische zaken geweest. Theo gaf leiding bij het opbouwen van de accommodatie na de storm en brand in de kantine. Het nieuwe onderkomen is zijn 2e thuis. Hij is huismeester, stadionspeaker en fotograaf. Na zijn pension is hij ook werkvoorbereider en meewerkend voorman bij de schoonmaakploeg geworden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft hij betrokken bij zijn werk. In 2013 is er extra ruimte bijgebouwd onder leiding van Theo. Hij is de klusjesman die altijd klaar staat. Hij was ook erg actief bij de jeugdkampen en organiseerde verschillende activiteiten. Daarnaast ondersteunt hij de oude mensen in het appartementencomplex waar hij woont. Hij is ook daar de klusjesman en houdt een oogje in het zijl.

  Theo van de Wal

  De heer A.J.G.M. (Ton) Broeren (63 jaar) – LON

  Ton Broeren is al meer dan 50 jaar lid van de Bestse Reddingsbrigade. Op zijn 12e jaar haalde hij zijn eerste brevet en is nu kader-instructeur reddend zwemmen en hij geeft theorielessen voor de hogere brevetten. Als 13-jarige zat Ton al in het jeugdbestuur. Ton leidt jongeren op tot lifeguard voor het mee bewaken van onze stranden. Naast het lesgeven tijdens de trainingsavonden is hij al 10 jaar penningmeester. Ton heeft de taken van zijn vader overgenomen bij de Stichting Vrienden van Best Vooruit. Hij is altijd aanwezig bij de thuiswedstrijden voor o.a. het verkopen van lootjes. Ton is ook nog bestuurslid geweest. Bij de EHBO-vereniging verzorgde hij vele cursussen en lessen en was actief bij evenementen, het leger, de brandweer, de ambulance en het Rode Kruis. Hij organiseerde ook vele grote oefeningen. Hij heeft het diploma Lotus en de cursus ‘Auto te water’ op de kaart gezet. Ton heeft de LotusStudieKring en de Pleisteractie mee opgezet. Hij is aanwezig bij de EHBO-avonden en bij BHV-trainingen bij bedrijven.

  Ton Broeren

  De heer H.T. (Theo) Boonen (77 jaar) – LON

  Theo Boonen is ruim 40 jaar in dienst geweest bij Philips. Sinds 1995 verzorgt hij rondleidingen in het voormalig lampenfabriekje (Emmasingel) dat nu het huidige Philips Museum is. Theo heeft samen met een aantal oud- medewerkers het oude fabriekje weer op de kaart gezet. In 2013 is dit officieel geopend door Koningin Beatrix. Theo is al jaren gastheer en gids zowel binnen als buiten (bustours naar voormalige Philips-gebouwen) het museum. Zijn grote kennis over Philips komt daarbij goed van pas. Theo is ook penningmeester geweest van het Antonius Avondmaalkoor. Op dit moment is Theo voorzitter van het Lidwinakoor. Theo heeft ook in het bestuur van het bewonersoverleg Leeuwerik gezeten en in het GOEB.
  Bij de Lokale Omroep heeft hij ook sportwedstrijden verzorgd. Binnen de Stichting Cultuurpassie zat Theo in de werkgroep kunst. Hij deed de administratie, organiseerde kunstmarkten en exposities. Hij betrok jonge kinderen bij workshops. Hij was lid van de werkgroep afval. Deze groep betrok inwoners bij het ontwikkelen van het nieuwe afvalsysteem.

  Theo Boonen

  De heer C.H.M. (Cor) van Esch (67 jaar) – LON

  Cor van Esch is sinds 1985 lid van IVN Best. Hij is in die periode 2 keer een flink aantal jaren bestuurslid geweest. Intussen heeft hij onverminderd meegedaan aan boomfeestdagen, natuurcursussen, het inrichten van tentoonstellingen, het timmeren van borden en voorzieningen voor vogels, het begeleiden van scholieren en studenten en het onderhouden van contacten. Hij is natuurgids en heeft diverse IVN-werkgroepen opgericht, waaronder de plantenwerkgroep, natuurfotografie en de bouwgroep. Hij heeft voor diverse nieuwe bestuursleden gezorgd en voor zeer veel nieuwe leden. Cor was zeer actief bij de organisatie van het 40-jarig jubileum in 2010. Daarnaast schrijft hij regelmatig artikelen over natuuronderwerpen.
  Cor is verder wekelijks bezig met het onderhouden van de begraafplaats van de Sint-Odulphuskerk. Hij heeft daar een natuurwandelpad aangelegd met inheemse beplanting, informatieborden en insectenhotels.
  In de wijk Wilhelminadorp heeft Cor een stuk grond omgebouwd tot pluk- en siertuin, met een kleine dierenweide. Hij zorgt voor het onderhoud en stuurt de vrijwilligers aan. Cor is raadslid en schatbewaarder van de Carnavalsfederatie geweest. Hij was betrokken bij het gehandicapten- en het jeugdcarnaval en bezocht in zijn functie zieke mensen.

  Cor van Esch

 6. Nu de maatregelen om het coronavirus te stoppen steeds soepeler worden, starten onze medewerkers ook weer met de bezoeken aan huis. Uiteraard volgen zij hierbij de RIVM-richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en verantwoord hun werk kunnen doen, hebben zij de benodigde materialen bij zich.

  Medewerkers van de gemeente werken niet alleen vanuit het gemeentehuis, maar komen ook bij inwoners thuis. Bijvoorbeeld voor controle van bouwwerken, een gesprek over de bijstandsuitkering of maatschappelijke ondersteuning. Sinds het begin van corona werken de medewerkers zo veel mogelijk thuis.

  Versoepelingen zorgen voor meer ruimte

  Nu de maatregelen om het coronavirus te stoppen versoepelen, starten de medewerkers van de gemeente ook weer met de bezoeken aan huis. Uiteraard volgen zij hierbij de RIVM-richtlijnen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en verantwoord hun werk kunnen doen, hebben zij de benodigde materialen bij zich. Zoals een mondkapje, handschoenen en desinfecteergel. Dat doen wij uit zorg voor onze medewerkers en voor u.

  Alleen samen krijgen we corona onder controle!

 7. Hoewel de kans op een ongeval zeer klein is, blijkt uit onderzoek dat de behoefte aan informatie over hoe te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen groot is. U kunt uw veiligheid vergroten door vooraf te weten wat u moet doen.

  Het wordt steeds drukker op het spoor, zowel het aantal goederentreinen als passagierstreinen neemt toe. Na een iets rustigere periode de afgelopen maanden, geldt vanaf deze week weer volledige dienstregeling. Hoewel de kans op een ongeval zeer klein is, blijkt uit onderzoek dat de behoefte aan informatie over hoe te handelen bij een incident met gevaarlijke stoffen groot is. U kunt uw veiligheid vergroten door vooraf te weten wat u moet doen. Zeker in het eerste kwartier, als er nog geen hulpdiensten aanwezig zijn. Deze informatie is niet alleen belangrijk voor bewoners en gebruikers van panden binnen 200 meter van het spoor, maar ook voor alle gebruikers van het spoor.

  Hoe handelt u?

  Volg de volgende stappen bij het ontstaan van brand of explosie of het vrijkomen van giftige stoffen:

  1. Neem minimaal 200 meter afstand
  2. Zoek een schuilplaats binnen
  3. Sluiten ramen en deuren en schakel ook de ventilatie uit
  4. Volg het nieuws over het ongeluk via radio, tv of internet

 8. Vanaf woensdag 1 juli kunnen jongeren tot en met 17 jaar ook recreatief zwemmen in zwembad De Dolfijn. Doordat de regel van afstand houden is vervallen, is dit mogelijk. Neem wel een ID-bewijs mee. Verder gelden de overige regels nog steeds.

  Vanaf woensdag 1 juli kunnen jongeren tot en met 17 jaar ook recreatief zwemmen in zwembad De Dolfijn. Doordat de regel van afstand houden is vervallen, is dit mogelijk. Neem wel een ID-bewijs mee. Verder gelden de overige regels nog steeds, zie hiervoor de pagina van het zwembad.

 9. De gemeente biedt bij inschrijving een perceel te koop aan dat bestaat uit 5 tennisbanen met 10 lichtmasten, een oefenbaan, een clubhuis, een opslagruimte inclusief ondergrond en overige aanhorigheden.

  De gemeente Best is eigenaar van een perceel aan de Dommel 4 in Best. We bieden het perceel bij inschrijving te koop aan. Het perceel bestaat uit 5 tennisbanen met 10 lichtmasten, een oefenbaan, een clubhuis, een opslagruimte inclusief ondergrond en overige aanhorigheden. Bekijk de verkoopbrochure van het perceel aan de Dommel 4 (PDF, 780.0 kB) voor meer informatie over het perceel, de te volgen procedure en de bieding.

  Perceel De Dommel 4 Best

 10. Het kabinet maakte bekend dat het vanaf 1 juli mogelijk zou moeten zijn om festiviteiten en kermissen te organiseren. Helaas is het voor nu niet mogelijk om de kermis in Best op korte termijn te organiseren. Hoe graag we dit ook zouden willen.

  Het kabinet maakte bekend dat vanaf 1 juli veel meer mogelijk is. Maar uiteraard wel op 1,5 meter afstand. Het zou mogelijk zijn om festiviteiten en kermissen te organiseren. Helaas is het voor nu niet mogelijk om de kermis in Best op korte termijn te organiseren. Hoe graag we dit ook zouden willen.

  Voorbereidingen niet haalbaar

  De organisatie van een kermis zoals in Best duurt ongeveer 6 tot 9 maanden. Zo moeten er de vergunningen geregeld worden. Door corona zijn de voorbereidingen stilgelegd. En bereiden we ons voor op een nieuwe editie in 2021. Uiteraard hadden we dit graag anders gezien en missen wij de feestelijkheden van de kermis ook.

  Toch een poffertjeskraam en suikerspinkraam

  Toch willen we graag op een feestelijke manier stilstaan bij de dagen dat normaal de kermis zou zijn. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met dinsdag 7 juli vindt u op het Dorpsplein een poffertjeskraam en een suikerspinkraam. Ook gaat de markt gewoon door op zaterdag 4 juli.
  Maar merkt u dat het druk is op het Dorpsplein? Kom dan op een ander moment terug.

Created by LINELABOX