×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 849 niet laden

Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Binnenkort ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking 2019.

  Binnenkort ontvangt u de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking 2019. Op dit aanslagbiljet staat wat u (indien van toepassing) dit jaar betaalt aan gemeentelijke belastingen: de WOZ-waarde, de onroerende-zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht, de rioolheffing en de reclamebelasting.

  Digitale aanslag via MijnOverheid

  Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de berichtenbox van MijnOverheid. In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw DigiD op www.mijnoverheid.nl.

  Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag per post.

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op de pagina Belastingen op de website. Hier vindt u veel informatie en kunt u er onder andere de WOZ-waarde en het taxatieverslag opvragen, digitaal bezwaar maken en het formulier aanvraag kwijtschelding downloaden. U kunt ons ook bellen op 14 0499.

 2. Proefcasus Eindhoven Airport houdt donderdagavond 28 februari een publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020.

  28 februari Evoluon Eindhoven

  Proefcasus Eindhoven Airport houdt donderdagavond 28 februari een publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven Airport vanaf 2020. Op deze bijeenkomst worden de resultaten van de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Iedereen is welkom om mee te praten, vragen te stellen en zijn of haar mening te geven. De avond begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

  Wat is de proefcasus?

  Proefcasus Eindhoven Airport is opgezet om omwonenden, belangengroeperingen, overheden en bedrijven te betrekken bij een op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. Een team onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel verzamelt zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Ook de meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen. Op www.proefcasus-eindhovenairport.nl kunt u meer lezen over de organisatie en aanpak en de resultaten tot nog toe.

  Aanmelden 

  Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven via de aanmeldpagina op de website www.proefcasus-eindhovenairport.nl.

 3. Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijen raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

  Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange zomeravonden. En fietsen in de ochtendzon … Dat lijkt ook nog heel ver weg.

  Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet een lange adem hebben. De batterijen raken leeg. Doen die van jouw fiets het nog? En ouders, denken jullie ook aan de fietsen van de kinderen?

  Tip: zorg ervoor dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt, op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.

  Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

 4. Op maandagavond 11 februari zijn alle (toekomstige) bewoners uitgenodigd in het gemeentehuis om samen een keuze te maken voor de inrichting van de speelwadi in de wijk Dijkstraten.

  Op maandagavond 11 februari zijn alle (toekomstige) bewoners uitgenodigd in het gemeentehuis om samen een keuze te maken voor de inrichting van de speelwadi in de wijk Dijkstraten. De avond was druk bezocht door ouders en kinderen.
  Op deze avond is door 3 organisaties waar de gemeente Best een raamovereenkomst mee heeft een presentatie gegeven. Deze 3 organisaties hebben een plan ontwikkeld en hun visie op het spelen in Dijkstraten gepresenteerd. Na afloop hebben de aanwezigen met 62% van de stemmen gekozen voor het plan van Raplay.
  Het is de bedoeling dat de inrichting eind april gereed is.

 5. Op maandag 18 februari om 18.30 uur vindt er een hoorzitting OCBB plaats. De hoorzitting is openbaar.

  Op maandag 18 februari om 18.30 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften (OCBB). Het volgende bezwaarschriften wordt die avond behandeld:

  • 18.30 uur:
   Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, verzonden op 21 november 2018, waarbij besloten werd tot het vaststellen van de lijst beschermde bomen 2018.

  Meer informatie

  De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in spreekkamer 0.02 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0499.

 6. Ouders van een levenloos geboren kind kunnen hiervan sinds begin februari geboorteaangifte doen.

  Ouders van een levenloos geboren kind kunnen hiervan vanaf nu geboorteaangifte doen. Voor deze ouders was deze behoefte er al lang en nu kunnen zij het kindje erkennen en registreren. De Wet basisregistratie personen is hiervoor gewijzigd. Ga voor meer informatie naar www.gemeentebest.nl/geboorteaangifte.

 7. Op donderdag 28 februari organiseren we een bijeenkomst over het aanpassen van subsidieregelingen van de gemeente.

  De gemeente heeft meerdere regelingen voor het verstrekken van subsidies. Er zijn bijvoorbeeld subsidies voor muziek- dans- en dramaonderwijs, amateurkunsten, sport, toerisme en recreatie en vrijwilligersorganisaties Wmo. Deze regelingen gaan we aanpassen. Op donderdag 28 februari organiseren wij hierover een bijeenkomst.

  Uitgangspunten bekend

  De gemeenteraad heeft in 2018 een uitgangspuntennotitie vastgesteld. Het doel is dat de subsidieprocedures eenvoudig en transparant zijn en er maximaal wordt bijgedragen aan het bereiken van onze beleidsdoelen. Er is geen sprake van een bezuinigingsopdracht. Het beschikbare budget blijft hetzelfde, maar de regels voor het verdelen ervan wijzigen.

  Opzet bijeenkomst

  We organiseren op donderdag 28 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis een bijeenkomst over het aanpassen van de subsidieregelingen. Tijdens de bijeenkomst leggen we uit waarom de subsidieregelingen aangepast worden en hoe we dat aanpakken. Vervolgens gaan we hierover samen met u in gesprek. De informatie die we van u krijgen, gebruiken we bij het aanpassen van de subsidieregelingen.

  Iedereen is van harte welkom!

  Ook organisaties die nu geen subsidie ontvangen: meld u uiterlijk 20 februari aan via info@gemeentebest.nl. In de mail graag vermelden namens welke organisatie en met hoeveel mensen u komt. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

 8. Provincie Noord-Brabant organiseert de Voedsel1000 op dinsdag 19 februari in het 1931Congrescentrum in Den Bosch.

  De voedselsector is een belangrijke economie in Brabant en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier van voedselproductie brengt echter ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we schonere lucht? En hoe zorgen we ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor u, voor de dieren en voor het milieu? Met 1 simpele oplossing kunnen we geen antwoord geven op al deze belangrijke vragen. Daarom organiseert de Provincie Noord-Brabant de Voedsel1000 op dinsdag 19 februari in het 1931Congrescentrum in Den Bosch. Hier gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen leggen we uiteindelijk vast in het Voedselbesluit.

  Wat is de Voedsel1000?

  De Voedsel1000 is een vrije plek voor Brabanders om in gesprek te gaan over het voedselsysteem in Noord-Brabant. Inwoners, professionals en overheid komen samen om onderwerpen die zij belangrijk vinden met elkaar te bespreken. Samen bepalen we wat we belangrijk vinden en proberen we tot ideeën en oplossingen te komen, die kunnen bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

  Wie kan er meedoen?

  Iedereen kan deelnemen aan de Voedsel1000! We willen dat zo veel mogelijk Brabanders deelnemen aan het gesprek. Dus of u nu een inwoner, ambtenaar, professional, student of professor bent, we horen graag uw mening. Ook als u werkt bij een NGO of bedrijf bent u van harte welkom!

  Meld u aan!

  Wilt u meebouwen aan ons Brabants voedselsysteem? Meld u dan aan op www.voedsel1000.nl. Hier vind u ook meer informatie over de Voedsel1000 en het dagprogramma.

 9. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het huidige afvalsysteem te verbeteren. U kunt meedenken.

  Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het huidige afvalsysteem te verbeteren. Een onderdeel van dit onderzoek is een peiling via ons inwonerspanel. Wilt u ook uw mening geven? Meld u dan voor 14 februari aan voor dit panel. Kijk voor meer informatie op: www.gemeentebest.nl/inwonerspanel  Hier staat ook hoe u zich kunt aanmelden. U ontvangt dan binnenkort een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

 10. Maandag 11 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.00 uur gesloten. Donderdag 14 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.30 uur gesloten
  • Op maandag 11 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.00 uur gesloten
  • Op donderdag 14 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.30 uur gesloten
Created by LINELABOX