Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Door een glasvezelbreuk was er geen dienstverlening in het gemeentehuis op maandag 17 juni. Heeft u hierdoor overlast ervaren? Wij leggen uit wat u kunt doen.

  Door een glasvezelbreuk was er geen dienstverlening in het gemeentehuis op maandag 17 juni en waren we niet telefonisch of per e-mail bereikbaar. Heeft u hierdoor overlast ervaren? Wij leggen uit wat u kunt doen.

  Schade melden

  Wilt u een schade melden die ontstaan is door de storing op maandag 17 juni? Neem telefonisch contact met ons op via 14 0499.

  Aanvragen via de website

  Heeft u een aanvraag gedaan via een e-formulier op de website? Bijvoorbeeld voor een uittreksel of een zwembadabonnement? Controleer dan of u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen. Heeft u niets ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0499 of e-mail info@gemeentebest.nl.

  Afspraak

  Had u gisteren een afspraak? Dan nemen wij contact met u op om een nieuwe afspraak in te plannen.

 2. Op dit moment doen wij onderzoek naar een eventuele nieuwe locatie van de brug. De verwachting is dat het hele project (inclusief de aanleg van de brug) uiterlijk eind 2020 gereed is.

  De houten fietsbrug over het Wilhelminakanaal tussen de Terraweg en de NCB-weg stortte in december 2018 in. Deze brug was in oktober al afgesloten voor het verkeer. Uit een eerdere inspectie kwam namelijk naar voren dat de brug niet meer voldeed aan alle veiligheidseisen.

  Onderzoek

  Het onderzoek naar een eventuele nieuwe locatie loopt nog. Het onderzoek richt zich onder andere op een betere aansluiting met de snelfietsroute Eindhoven-Den Bosch en de Slowlane. Ook wordt gekeken naar een goede bereikbaarheid voor fietsers van de recreatiegebieden de Nieuwe Heide, De Vleut en Het Groene Woud. 
  Zodra de nieuwe locatie bekend is en hoe de brug eruit komt te zien, informeren we u hierover. De verwachting is dat het hele project (inclusief de aanleg van de brug) uiterlijk eind 2020 gereed is. Tot die tijd blijft de omleidingsroute van kracht.

  Sloop brugdelen

  Op dit moment staan er nog brugdelen van de ingestorte brug. Deze brugdelen worden vanaf 24 juni verwijderd. Ook vindt er op die locatie een aanpassing plaats van de bestaande fietspaden.

 3. Van vrijdag 5 juli tot en met dinsdag 9 juli is de kermis in het centrum van Best. We treffen daarom een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen.

  Van vrijdag 5 juli tot en met dinsdag 9 juli is de kermis in het centrum van Best. We treffen daarom een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen. Hieronder leest u een aantal maatregelen. Bekijk ook het gehele overzicht.

  • Maandag 1 juli vanaf 18.00 uur: afsluiting achterste deel van parkeerterrein Den Ekker (groot parkeerterrein).
  • Dinsdag 2 juli vanaf 06.00 uur: afsluiting van Dorpsplein, Raadhuisplein rondom gemeentehuis en Kap. J.A. Heerenstraat tussen Den Ekker en de Rabobank.
  • Woensdag 3 juli vanaf 18.00 uur: afsluiting van voorste deel van parkeerterrein Den Ekker (vóór de PLUS). Vanaf dat moment wordt het resterende deel van het achterste parkeerterrein weer opengesteld, maar dan wel als blauwe zone.

  Let op: tot en met woensdag 10 juli geldt op alle locaties een parkeerverbod!

  Wegsleepregeling geldt op en rond kermisterrein

  Haal tijdig uw auto weg uit het kermisgebied. Auto's die tijdens (het opbouwen van) de kermis in de weg staan, worden op kosten van de eigenaar weggesleept. Hierop is de Wegsleepverordening van de gemeente Best van toepassing. Deze wegsleepregeling geldt ook voor die terreinen waar parkeerverboden gelden.

  Laden en lossen goederen en/of bezorgen bestellingen

  De Hoofdstraat wordt tijdens de opbouw en de openingstijden van de kermis op bepaalde tijden afgesloten voor verkeer. Daarbuiten is de Hoofdstraat toegankelijk. Kijk voor de juiste tijden op de website van de gemeente.

  Geen vuurwerkshow

  Het kermisteam heeft besloten om geen vuurwerk meer af te steken als afsluiting van de kermis. De provincie heeft de regels aangescherpt rondom de afstanden van het veilig afsteken van het vuurwerk. En omdat tijdens de kermis gelijktijdig in de Koetshuistuin een evenement plaatsvindt, kan er geen vuurwerk meer worden afgestoken.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de attracties en het randprogramma? Bezoek dan www.kermisbest.nl of lees de speciale kermiskrant.

 4. Door Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte worden zes kavels ontwikkeld op een perceel aan Seinheuvel. Op woensdag 26 juni vindt een informatiemarkt plaats.

  Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkelt 6 kavels op een perceel aan Seinheuvel. Op woensdag 26 juni is tussen 18.00 en 21.00 uur een informatiemarkt in gemeenschapshuis Vlinderhei, Vlinderhei 16 in Best. Dit is een inloopbijeenkomst, u hoeft zich dus niet aan te melden. Iedereen is welkom om het plan te bekijken, vragen te stellen, een mening te geven of suggesties te doen. De informatiemarkt is ook bedoeld voor geïnteresseerde kopers.

  Plan

  Het plan is opgesteld voor een perceel aan Seinheuvel. Hierbij gaat het om het verlengde van Rosheuvel en Sierheuvel, ten oosten van het volkstuinencomplex van de volkstuinvereniging De Oude Bogten. Het plan voorziet in 6 Ruimte voor Ruimte woningen. Om de realisatie mogelijk te maken, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan ligt naar verwachting na de zomer ter inzage.

  Geïnteresseerde kopers

  Bent u geïnteresseerd in deze kavels? Ruimte voor Ruimte geeft tijdens de bijeenkomst nadere toelichting over wie ze zijn, wat ze doen en wat het concept is van Ruimte voor Ruimte. Ook is Best Duurzaam op deze avond aanwezig voor het geven van informatie over de mogelijkheden van het bouwen van een duurzame woning.
  We nodigen u van harte uit om van deze informatiemarkt gebruik te maken.

  Vragen

  Heeft u nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met mw. C. Smets-Spitters van Ruimte voor Ruimte te bereiken op nummer (073) 615 49 59.

 5. Momenteel ontvangen we veel meldingen. Hierdoor zijn we helaas niet in de gelegenheid om persoonlijk op uw melding te reageren. Wij gaan zo snel mogelijk verder met de bestrijding.

  De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes legt in de toppen van vooral eikenbomen waar ze overwinteren. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes en gaan ze ’s nachts op zoek naar voedsel. Het is van belang dat u een melding maakt als u de rupsen signaleert; omdat er risico op gezondheidsklachten is.

  Hoe wordt de processierups tegengegaan?

  De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte op locaties waar risico op overlast is. De bestrijding vond plaats in de maand mei door te spuiten met bacteriepreparaat. Door de grote hoeveelheid eikenprocessierupsen hebben we niet alle rupsen preventief kunnen bestrijden. Binnenkort gaan we verder met de bestrijding door de nesten van boomstammen te zuigen. Bij het bestrijden houden we rekening met de vlindersoorten die op de Rode Lijst staan (bedreigde soorten). De Vlinderstichting heeft aangegeven waar deze soorten gesignaleerd zijn.

  Wat moet ik doen als ik een processierups gezien heb?

  Het beste kunt u een melding doen op het moment dat de rupsen op de stam zitten. De rupsen verplaatsen zich door de boom en komen circa 1 keer per 2 dagen ‘zonnen’ op de stam. Het opzuigen van de rupsen kan de gemeente Best alleen doen als de rupsen op de stam van de boom zitten (tot 4 meter hoog). Deze melding kunt u online doen, via de Fixi app of telefonisch: 14 0499.

  In uw eigen tuin last van eikenprocessierupsen? Ga dan niet zelf aan de slag met bestrijding, maar huur een deskundig bedrijf in.

  Grote hoeveelheid meldingen

  Momenteel ontvangen we veel meldingen van eikenprocessierups. Hierdoor zijn we helaas niet in de gelegenheid om persoonlijk op uw melding te reageren. Uiteraard nemen we uw melding wel op in ons overzicht van locaties met eikenprocessierups. Gelet op de grote hoeveelheid meldingen in de regio kunnen de aannemers niet direct en niet overal de nesten verwijderen. We verwijderen als eerste de nesten rondom scholen, sportparken, speeltuinen en doorgaande wegen.

  Wat zijn de gezondheidsklachten?

  De brandharen van de rups kunnen voor gezondheidsklachten zorgen. De weerhaakjes van de brandhaartjes kunnen namelijk bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen binnendringen. Binnen een paar uur kunnen klachten zich openbaren, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Daarnaast kunt u te maken krijgen met algemene klachten zoals braken, duizeligheid en koorts.

  Wat te doen bij deze klachten?

  Heeft u klachten, dan is het belangrijk dat de brandharen zich niet verder over het lichaam verspreiden. Plak de huid daarom direct na blootstelling af met plakband of een pleister. Bekijk indien nodig meer informatie over de omgang met klachten. Bij ernstige klachten, uiteraard altijd de huisarts waarschuwen.

 6. In februari verstuurden wij de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen. Heeft u zich hiervoor vóór 1 februari aangemeld bij MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal in de Berichtenbox.

  Eind februari heeft de gemeente Best de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen verstuurd. Als u zich hiervoor vóór 1 februari heeft aangemeld bij MijnOverheid, ontvangt u de aanslag alleen digitaal in de Berichtenbox. Denkt u dat u dit jaar geen aanslag heeft ontvangen? Controleer dan ook even de Berichtenbox. Wist u dat u kunt instellen dat u een e-mail ontvangt als er nieuwe berichten voor u klaarstaan?

  Alleen als u dat in de Berichtenbox in MijnOverheid hebt ingesteld, ontvangt u een e-mail die u laat weten dat er een aanslag klaar staat. Dus stel uw Berichtenbox goed in, zodat u de belastingaanslag niet mist.

  Instellingen Berichtenbox aanpassen

  • Log in op MijnOverheid met uw DigiD.
  • Kies in de Berichtenbox bij Instellingen de rubriek Meldingen. Zet 'Melding bij een nieuw bericht in de Berichtenbox' op AAN. U ontvangt dan e-mails als er nieuwe berichten in uw Berichtenbox staan.
  • Zet ook 'Herinneringen van nog niet gelezen berichten in de Berichtenbox' op AAN.
  • Controleer of het door u ingevoerde e-mailadres nog klopt.

  Nieuw: de Berichtenbox app

  Post van de overheid kunt u ook op uw smartphone of tablet ontvangen via de Berichtenbox app. De app is geschikt voor iOS (Apple) en Android en geeft een seintje als er post is. U kunt dan met een pincode inloggen en uw berichten lezen, zonder dat u de website van MijnOverheid hoeft te openen. De app kan berichten ook doorsturen naar een ander e-mailadres.

  Automatische incasso

  Via automatische incasso kunt u uw aanslag in maximaal tien termijnen betalen. U hoeft dan zelf geen betaaltermijnen in de gaten te houden, de betaling gaat vanzelf. Dit kunt u online regelen. Kiest u niet voor automatische incasso? Dan kunt u binnen MijnOverheid de aanslag ook met iDEAL betalen.

  Meer weten?

  Neem contact met ons op via info@gemeentebest.nl of bel telefoonnummer 14 0499.

 7. Tussen 10 en 14 juni worden op verschillende kruispunten extra verkeerslichten geplaatst voor de fietsoversteken.

  Tussen 10 en 14 juni worden extra verkeerslichten geplaatst voor de fietsoversteken op verschillende kruispunten:

  • Eindhovenseweg-Zuid – I.B.C. weg
  • Eindhovenseweg-Zuid – N.C.B. weg/Kanaaldijk
  • Eindhovenseweg-Zuid – De Dieze/Terraweg

  De Eindhovenseweg-Zuid blijft open, wel worden er rijstroken afgezet. Het verkeer op de kruispunten wordt geregeld door verkeersregelaars.

 8. In de week van 11 tot en met 17 juni worden op diverse plekken in Best reparaties aan het asfalt uitgevoerd.

  In de week van 11 tot en met 17 juni worden op diverse plekken in Best reparaties aan het asfalt uitgevoerd. Dit kan voor minimale overlast zorgen. De tijdelijke verkeersmaatregelen worden ter plekke aangegeven.

 9. Op 13, 18 en 20 juni organiseert TenneT informatieavonden over de vervanging van het bovengrondse hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding.

  Op 13, 18 en 20 juni organiseert TenneT informatieavonden over de vervanging van het bovengrondse hoogspanningsnet tussen Tilburg-Noord en Best door een ondergrondse verbinding. Deze bovengrondse verbinding loopt momenteel door enkele wijken in Best.

  Hoogspanningsnet

  TenneT is als landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Naast het aanleggen van nieuwe verbindingen, worden ook tal van aanpassingen gedaan aan bestaande verbindingen.

  Het project Tilburg Noord - Best - Eindhoven Noord

  Omdat in de regio Brabant steeds meer elektriciteit wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord, Best en Eindhoven Noord heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten nodig.

  Door TenneT is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best, door een nieuwe, ondergrondse kabelverbinding. Het blijkt technisch, planologisch en financieel mogelijk om deze vervanging te realiseren. Hiervoor is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen.

  Informatiebijeenkomsten

  Om u te informeren over de plannen en procedures rondom de nieuw aan te leggen ondergrondse 150 kV-verbinding organiseert TenneT drie informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • donderdag 13 juni  - Spoordonkse watermolen Oirschot (Spoordonkseweg 130)
  • dinsdag 18 juni  - Van der Valk hotel Tilburg (Dokter Bloemenlaan 8)
  • donderdag 20 juni  - Golfbaan Best (Golfbaan 1, op dat moment alleen bereikbaar via Eindhovenseweg Zuid/De Dieze).

  U bent alle bijeenkomsten van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. De informatieavonden hebben een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie over het project in diverse stands. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Meer informatie

  Meer informatie over het project is te vinden op: www.tennet.eu/tilburg-best. Op deze website staat ook een interactieve kaart met daarop het voorkeursalternatief.

 10. De komende tijd gelden op diverse dagen gewijzigde openingstijden.
  • In verband met Hemelvaart zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf en Bestwijzer op 30 en 31 mei niet geopend. Op maandag 3 juni zijn we u graag weer van dienst. De Milieustraat is op donderdag 30 mei ook gesloten, maar is op vrijdag en zaterdag gewoon geopend.
  • Op donderdag 6 juni zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf de hele dag niet geopend. Op vrijdag 7 juni zijn we u graag weer van dienst. Bestwijzer en de Milieustraat zijn op donderdag 6 juni gewoon geopend.
  • In verband met Pinksteren zijn het gemeentehuis, de gemeentewerf, de Milieustraat en Bestwijzer op maandag 10 juni niet geopend. Er is ook géén avondopenstelling. Wij zijn u vanaf dinsdag 11 juni weer graag van dienst.

  U kunt veel gemeentelijke producten of diensten wel via onze website aanvragen. Die is uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Created by LINELABOX