Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Begin oktober 2018 is om veiligheidsredenen de fietsbrug over het Wilhelminakanaal tussen de Terraweg en de NCB-weg afgesloten voor alle verkeer. De brug is eind december ingestort.

  Begin oktober 2018 is om veiligheidsredenen de fietsbrug over het Wilhelminakanaal tussen de Terraweg en de NCB-weg afgesloten voor alle verkeer. Uit een inspectie kwam naar voren dat de brug niet meer voldeed aan alle veiligheidseisen. Zoals u wellicht al heeft gezien of gelezen is eind december de betreffende brug ingestort. Na het instorten zijn de restanten van de brug uit het Wilhelminakanaal gehaald. Op dit moment treffen we voorbereidingen om ook de overige brugdelen te verwijderen.

  Onderzoek

  Sinds de bouw van de brug in 1990 is er veel in die omgeving veranderd. Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de vraag over nut, noodzaak, uitstraling en locatie van een nieuwe brug. Sluit de huidige locatie bijvoorbeeld nog aan bij de veranderingen in de omgeving en de toekomstige ontwikkelingen?

  Na de afsluiting in oktober zijn we een onderzoek gestart. Het onderzoek richtte zich toen nog op de vraag vervangen of herstellen. Dat laatste is inmiddels geen optie meer.

  Op basis van het onderzoek besluiten we wel of niet te vervangen, mede afhankelijk van de meest geschikte. Vervolgens laten we een ontwerp maken en de nieuwe brug ontwikkelen. Naar verwachting neemt dit totale proces ongeveer 2 jaar in beslag. Tijdens deze periode blijft de omleidingsroute van kracht. De omgeving van de huidige brughoofden passen we aan op het doorgaande fietsverkeer.

 2. We zamelen in Best een aantal afvalstromen apart in. Vorige week hebben we PMD belicht, nu nemen we de 3 organische afvalstromen onder de loep: GFT, etensresten en tuinafval.

  We zamelen in Best een aantal afvalstromen apart in. De vorige keer hebben we PMD belicht, nu nemen we de 3 organische afvalstromen onder de loep: GFT, Etensresten en Tuinafval.

  Door de vorst kan het voorkomen dat het afval vast komt te zitten in de kliko. De inzamelaar doet zijn best om het eruit te schudden. Dit schudden gebeurt niet te hard omdat de kliko mogelijk scheurt. Mocht het afval blijven zitten, dan kan dit even niet anders en komt het de volgende keer weer los. Onze excuses daarvoor.

  GFT

  GFT betekent Groente – Fruit- en Tuinafval. In deze groene kliko mag dus het afval van zowel groente, fruit en tuin bij elkaar. Maar hier mogen ook de restjes van gekookt eten, kippenbotjes, visgraat, koffiefilters en theezakjes in. Kortom alle organisch afval behoort tot GFT.

  Verwerking GFT

  Het GFT-afval van de gemeente Best gaat naar een composteerinrichting. In een proces van ongeveer 3 weken wordt het materiaal omgevormd tot een industriële compost, veelal voor de land- en tuinbouw.

  Tuinafval

  Tuinafval bestaat uit bladeren, takjes, schoffelvuil, planten en bloemen. Tuinafval kunt u in de groene kliko met het Tuinafval logo deponeren. Het is van belang dat u geen afval van groente en fruit in de Tuinafvalkliko gooit.

  Verwerking tuinafval

  Van tuinafval wordt een hoogwaardige compost gemaakt die geschikt is voor verkoop in tuincentra. Het composteerproces van tuinafval duurt langer dan bij GFT.

  Etensresten

  Onder deze afvalstroom valt het afval van overblijfselen van bereid voedsel, groente- en fruit afval, theezakjes en koffiefilters. Deze emmer kunt u gebruiken naast een groene kliko voor Tuinafval.

  Verwerking Etensresten

  De etensresten worden vergist. Door het vergisten van etensresten komt gas vrij, daarvan wordt biogas geproduceerd. Wat er over blijft wordt ingezet als bodemverbeteraar.

  Biologische zakken

  Zowel in de kliko’s als in de emmers mag u zakken gebruiken. Dit moeten dan wel biologisch afbreekbare zakken zijn. Deze zijn in verschillende maten verkrijgbaar bij de diverse supermarkten en warenhuizen in Best. Uit de praktijk blijkt dat er voor de 45 liter emmer helaas nog geen zakken verkrijgbaar zijn die heel goed en makkelijk passen. Een hulpmiddel hiervoor kan zijn om in uw keuken een klein afvalbakje te plaatsen waarin u uw afval opspaart. Als dit bakje vol is, gooit u het in GFT en Etensrestenemmer. Of gebruik uw koffiefilterzakje als ‘bakje’.      

  Tip

  Een goede tip voor het voorkomen van onnodig GFT- en etensrestenafval is om slim inkopen te doen. In Nederland wordt gemiddeld 50 kg bruikbaar voedsel weggegooid. Daarom is het van groot belang om geen grote hoeveelheden voedsel in te kopen wat bederfelijk is.

  Afval ABC

  Wilt u precies weten wat er bij de 3 afvalstromen thuishoort? Bekijk dan het afval ABC op de website https://www.afvalbest.nl/afval-abc. Hier vindt u veel soorten afval op alfabet. Nieuw is het Afval ABC per ruimte. Hierin ziet u per ruimte het afval gesorteerd.

 3. Vanaf 21 januari kunt u voortaan eenvoudiger een melding van uw woon- of leefomgeving maken. Hieronder staat uitgelegd waarom dit eenvoudiger wordt.

  U kunt voortaan eenvoudiger een melding van uw woon- of leefomgeving maken. Hieronder staat uitgelegd waarom dit eenvoudiger wordt.

  Wat verandert er voor u?

  • Kaartmateriaal: In het nieuwe systeem werken we met kaartmateriaal. Zo kunt u op een kaart de exacte locatie aangeven. Ook in een gebied of voor een object waar niet direct een adres aan gekoppeld is (denk bijvoorbeeld aan objecten in het buitengebied).
  • Status: U kunt in Fixi aan de hand van de kleur zien wat de status van een melding is: gemeld, in behandeling, afgehandeld.
  • Dubbele meldingen: U kunt zien of er al een melding is gemaakt van datgene waar u ook een melding van wil maken. Op deze manier sluiten we dubbele meldingen uit. Is dezelfde melding al gemaakt? Dan kunt u ook de status hiervan zien.
  • Reageren: Het is mogelijk om een reactie te plaatsen op de eerder gemaakte melding.
  • App: U kunt voortaan ook via een app op uw telefoon een melding maken. Daarnaast blijft het mogelijk via onze website een melding te maken.
  • Terugkoppeling: U kunt aangeven of u een terugkoppeling wil van de afhandeling van de melding.

  Registreren account

  Om een melding te maken zijn er 3 manieren om persoonsgegevens in te vullen:

  • U voert deze bij iedere melding handmatig in.
  • U logt in door middel van je Google- of Facebookaccount. De persoonsgegevens van een van de accounts worden automatisch overgenomen en komen bij de melding te staan.
  • U maakt een account aan. De eerstvolgende keer dat u een melding wil maken, gebruikt u uw inloggevens.

  Het voordeel van het eenmalig registreren is dat u bij het maken van een volgende melding, u niet uw persoonsgegevens opnieuw hoeft in te vullen. Na uw eerste registratie kunt u de eerstvolgende keer dat u een melding wil maken via Fixi met uw inloggegevens snel aan de slag.

  Downloaden app

  U kunt de Fixi app gratis downloaden.

  Download gratis voor Android

  Download gratis voor Apple (iOS)

 4. Wie wilt u in het geheim nomineren? De gemeente Best reikt een jeugdlintje uit aan kinderen/jongeren die een 'uitzonderlijke daad' hebben verricht.

  Het jeugdlintje is een onderscheiding die elk jaar een week voor Koningsdag wordt uitgereikt aan 1 of meer kinderen / jongeren die een 'uitzonderlijke daad' hebben verricht. Zij moeten wel aan een aantal criteria voldoen.

  Criteria

  Het jeugdlintje is bedoeld voor kinderen tussen 6 en 18 jaar die in Best wonen. De prestatie moet een positief effect hebben op zijn/haar omgeving zoals bij de (sport)club, op school of door mantelzorg. Het kan gaan om een éénmalige 'heldendaad', maar ook om jeugdigen die ten minste een half jaar actief zijn voor een goed doel. Een jury kiest op basis van die criteria een winnaar.

  Hoe nomineert u?

  Nomineren kan door personen vanaf 19 jaar. Een nominatie moet uiterlijk op 15 februari van het jaar van uitreiking binnen zijn. Dit kan per e-mail aan jeugdraadbest@gmail.com  of door het aanmeldformulier in te leveren bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over het nomineren, het reglement en het aanmeldformulier verwijzen wij u naar de website van de jeugdraad: www.gemeentebest.nl/jeugdraad.

  Geen internet?

  Als u niet over internet beschikt, kunt u de aanmeldformulieren ook afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

  Ssst! Als u iemand nomineert moet dat strikt geheim blijven voor de kandidaat!

 5. Eén keer per kalenderjaar mag u uw pakket inzamelmiddelen wisselen. Wilt u uw pakket wisselen? Neem dan contact op met de Servicedesk Afval

  Eén keer per kalenderjaar mag u uw pakket inzamelmiddelen wisselen. U kunt kiezen uit de volgende inzamelmiddelen:

  • Restafval: emmer van 30 of 45 liter
  • PMD: kliko van 140 of 240 liter
  • GFT: kliko van 140 of 240 liter
  • Etensresten + Tuinafval: emmer van 30 of 45 liter (eten) + kliko van 140 of 240 liter (tuin)
  • Luier en continentiemateriaal: emmer 30 of 45 liter

  Wisselen

  Wilt u uw pakket wisselen? Neem dan contact op met de Servicedesk Afval via het gratis telefoonnummer 0800 243 8246. Of ga naar de website www.afvalbest.nl/wijziging-pakket. U vindt hier ook een overzicht met alle inzamelmiddelen en de ophaalfrequentie.

 6. Bent u geïnteresseerd in het horecapunt? Lees dan de voorwaarden en uitgangspunten op de pagina Kermis.

  Van vrijdag 5 tot en met dinsdag 9 juli is Kermis Best. Op een gedeelte van het Raadhuisplein is ruimte gereserveerd voor een horecapunt met terras. Horecaondernemers kunnen zich inschrijven met een duidelijk plan. We geven de voorkeur aan lokale horecaondernemers, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

  Voorwaarden en inschrijven

  Bent u geïnteresseerd in het horecapunt? Lees dan de voorwaarden en uitgangspunten op de pagina Kermis. Bij de beoordeling van de inschrijvingen kijken we naast het plan ook naar de kwaliteit en uitstraling, de wijze van exploitatie en de hoogte van de geboden pachtsom.

 7. Met invoering van de nieuwe manier van afval inzamelen zijn er afvalstromen bijgekomen. We belichten vanaf deze week iedere week een afvalstroom. Deze week PMD.

  Met invoering van de nieuwe manier van afval inzamelen zijn er afvalstromen bijgekomen. We belichten vanaf deze week iedere week een afvalstroom. Deze week PMD.

  PMD

  De afvalstroom PMD staat voor plastic, metaal en drankkartons. Dit is alle afval dat voortkomt uit verpakkingen van plastic en metaal. Denk hierbij aan blikjes, plastic folies en shampooflessen. Daarnaast mogen drankkartons in deze kliko. Zorg dat de verpakking leeg zijn. Er mag  geen restafval in de PMD container, dat zorgt voor afkeur van de PMD stroom en dus extra kosten. Kijk op www.afvalbest.nl voor meer informatie.

  Verwerking PMD

  Baetsen haalt het PMD op met kraakperswagens. Ze brengen het materiaal naar de locatie van Baetsen in Veldhoven waar op- en overslag plaatsvindt. Baetsen voert een controle uit om te zien of het PMD voldoet aan de kwaliteitseisen. Na deze controle brengt Baetsen het materiaal naar de sorteerder in Kerpen (Duitsland). Hier wordt het materiaal verder uitgesorteerd en ontstaan zogenoemde monostromen. Deze monostromen worden gebruikt als nieuwe grondstoffen.

  Afval ABC

  Wilt u precies weten wat er bij PMD thuishoort? Bekijk dan het afval ABC op de website van Afval Best. Hier vindt u veel soorten afval op alfabet. Nieuw is het Afval ABC per ruimte. Hierin ziet u per ruimte het afval gesorteerd. Uiteraard staan in dit afval ABC alle afvalstromen genoemd en niet alleen PMD.

 8. Nieuwe manier voor het maken van een melding Vanaf 21 januari kunt u eenvoudiger een melding van uw woon- of leefomgeving maken. We maken vanaf dan gebruik van Fixi.

  Vanaf 21 januari kunt u eenvoudiger een melding van uw woon- of leefomgeving maken. We maken vanaf dan gebruik van Fixi.

  Wat verandert er voor u?

  • Kaartmateriaal: in het nieuwe systeem werken we met kaartmateriaal. Zo kunt u op een kaart de exacte locatie aangeven. Ook in een gebied of voor een object waar niet direct een adres aan gekoppeld is (denk bijvoorbeeld aan objecten in het buitengebied).
  • Status: u kunt in Fixi aan de hand van de kleur zien wat de status van een melding is: gemeld, in behandeling of afgehandeld.
  • Dubbele meldingen: u kunt zien of er al een melding is gemaakt van datgene waar u ook een melding van wil maken. Op deze manier sluiten we dubbele meldingen uit. Is dezelfde melding al gemaakt? Dan kunt u ook de status hiervan zien.
  • Reageren: het is mogelijk om een reactie te plaatsen op de eerder gemaakte melding.
  • App: u kunt voortaan ook via een app op uw telefoon een melding maken. Daarnaast blijft het mogelijk via onze website een melding te maken.
  • Terugkoppeling: u kunt aangeven of u een terugkoppeling wil van de afhandeling van de melding.

  We houden u komende tijd op de hoogte van deze nieuwe manier van melden.

 9. Er zijn problemen met het ontvangen van e-mails. Hierdoor kan het zijn dat u een foutmelding ontvangt wanneer u een e-mail naar info@gemeentebest.nl stuurt.

  Er zijn problemen met het ontvangen van e-mails. Hierdoor kan het zijn dat u een foutmelding ontvangt wanneer u een e-mail naar info@gemeentebest.nl stuurt. U krijgt dan een e-mail 'Undelivered Mail Returned to Sender' terug.

  We zijn druk bezig om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak. We laten u weten zodra dit probleem is opgelost.

 10. Op 10 januari is van 16.00 tot 17.00 uur weer een openbare vergadering van de Jeugdraad van Best. Komt u ook?

  Op 10 januari is van 16.00 tot 17.00 uur weer een openbare vergadering van de Jeugdraad van Best. De agenda en bijbehorende stukken lees je op de pagina Vergaderingen Jeugdraad.

  Komt u ook? U bent van harte welkom in de Raadzaal in het gemeentehuis.

Created by LINELABOX