Nieuws uit het gemeentehuis

 1. In het Eindhovens Dagblad staat dat vanavond een ingelaste raadsvergadering plaatsvindt over Alaparada. Dit is echter niet juist. Er vindt vanavond een raadssessie plaats, bestaande uit een informatief deel en een discussiedeel.

  In het Eindhovens Dagblad van vandaag staat vermeld dat vanavond een ingelaste raadsvergadering plaatsvindt over Alaparada. Dit is echter niet juist. Er vindt vanavond een raadssessie plaats, bestaande uit een informatief deel en een discussiedeel.
  Voor besluitvorming over het onderwerp is een extra raadsvergadering geagendeerd op 16 december 2019. Bekijk meer informatie over de raadssessie.

 2. Alle lokale actuele en geplande wegwerkzaamheden publiceren we voortaan op onze website.

  Alle lokale actuele en geplande wegwerkzaamheden publiceren we voortaan op onze website.

  Periode instellen

  Stel zelf de periode in waarvan u de wegwerkzaamheden wil zien. Dit doet u linksboven in de oranje balk.

  Selecteer een weg

  Wanneer u daarna op weg klikt, ziet u tot wanneer de werkzaamheden gepland zijn. Wanneer u verder klikt op de link ziet u het soort werk wat er plaatsvindt (bijvoorbeeld een herinrichting van de straat) en de gevolgen voor het verkeer (bijvoorbeeld een omleiding of een snelheidsvermindering).

  Definitief

  Het woord 'definitief' betekent dat de werkzaamheden definitief in het systeem zijn geboekt. Dus niet dat de werkzaamheden klaar zijn. De datum waarop de werkzaamheden klaar zijn, ziet u zoals hierboven beschreven dus als u op de weg klikt.

  Legenda: gevolg voor verkeer

  Let op de kleur van de lijnen. Een zwarte lijn betekent dat de weg in beide richtingen is afgesloten. De blauwe lijn betekent een omleidingsroute. Een zwart/witte en grijze lijn betekent een snelheidsvermindering.

 3. Misschien heeft u er nog niet eerder bij stil gestaan, maar de glasbak is puur en alleen bestemd voor verpakkingsglas. Voor het gemak, zetten we de do’s en don’ts op een rijtje.

  Misschien heeft u er nog niet eerder bij stil gestaan, maar de glasbak is puur en alleen bestemd voor verpakkingsglas. Daar hoort dus geen servies, spiegel of ovenschaal bij. Voor het gemak, zetten we de do’s en don’ts op een rijtje.

  Wél in de glasbak

  Glazen potten en flessen (verpakkingsglas) gooit u in de glasbak. Bijvoorbeeld parfumflesjes, crèmepotjes, deodorantrollers, medicijnflesjes, maar ook potjes van babyvoeding of waar kruiden in hebben gezeten. U heeft meer glazen verpakkingen in huis dan u denkt. Klein of groot: die moeten dus allemaal in de glasbak! Dat mag gewoon met restjes en deksels, lekker makkelijk.

  Níet in de glasbak

  Andere glassoorten als drinkglazen, servies, aquariums, vazen en (oven)schalen horen bij het restafval. Spiegels en vensterglas kunt u inleveren bij de glashandel of op de milieustraat. De reden hiervoor is dat deze materiaalsoorten fouten veroorzaken in het productieproces van nieuw verpakkingsglas. Niet in de glasbak gooien dus, maar in het ‘gewone’ restafval of naar de milieustraat. Ook bij twijfel.

 4. De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 18 december om 9.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar.

  De eerstvolgende vergadering Welstand vindt plaats op woensdag 18 december om 9.30 uur in het gemeentehuis, de vergadering is openbaar. U kunt zich bij de receptie melden. De agenda ligt vanaf maandag 16 december tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de publieksbalie.

 5. Maandag 2 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland.

  Maandag 2 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel? Dan weet u dat uw telefoon juist is ingesteld. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website www.crisis.nl/nl-alert.

 6. Vanaf maandag 2 december is het niet meer mogelijk om in contact te komen met de gemeente via WhatsApp. Natuurlijk kunt u ons nog steeds bereiken via alle andere kanalen.

  Vanaf maandag 2 december is het niet meer mogelijk om in contact te komen met de gemeente via WhatsApp. Dit heeft te maken met nieuwe regelgeving vanuit WhatsApp. Overheidsorganisaties mogen door de nieuwe regels geen gebruik meer maken van het platform. Wethouder Stan van der Heijden: ‘WhatsApp was een goede toevoeging aan onze dienstverlening. We betreuren het dat we afstand moeten doen van dit kanaal. Misschien is het in de toekomst weer mogelijk. We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten’. Natuurlijk kunt u ons nog steeds bereiken via alle andere kanalen.

  Andere kanalen

  U kunt met ons in contact komen via het algemene telefoonnummer 14 0499. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@gemeentebest.nl. Op social media zijn wij te bereiken via Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn. Via deze kanalen kunt u ons eventueel ook privé berichten sturen.

 7. Inwoners van Best met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering.

  Inwoners van Best met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico van de zorgverzekering. Is uw inkomen niet hoger dan 120% bijstandsnorm dan komt u in aanmerking voor deze regeling. Ook uw vermogen telt mee in de afweging. In deze regeling krijgt u de helft van het betaalde eigen risico terug. Dit kan pas vanaf het moment dat u 50% heeft betaald.

  Aanvragen

  Lees voor u een aanvraag doet de voorwaarden door. Komt u in aanmerking? Dan kunt u het 'aanvraagformulier bijzondere bijstand’ invullen. De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt.

 8. Wilt u weten wat dementie precies inhoudt? Of bent u geïnteresseerd in wat u kunt doen voor iemand met dementie? Volg dan de gratis training van Samen Dementievriendelijk.

  Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten waarbij de hersenen minder goed gaan werken. Omdat we steeds ouder worden, zal het aantal mensen met dementie de komende jaren groeien. Er is geen genezing voor dementie mogelijk. Preventie door een gezonde, actieve leefstijl voor lichaam en brein is extra belangrijk.

  Wilt u weten wat dementie precies inhoudt? Of bent u geïnteresseerd in wat u kunt doen voor iemand met dementie? Volg dan de gratis training van Samen Dementievriendelijk.

 9. Bekijk nu de agenda voor de openbare bijeenkomsten.

  De agenda voor de openbare bijeenkomsten van december ziet er als volgt uit:

  Datum Tijd Soort vergadering

  2 december 2019

  18.00 uur Auditcommissie

  9 december 2019

  19.30 uur Raadsvergadering

  Lees verder voor meer informatie over de agenda en locatie.

 10. Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigen wij, namens SSNB, u van harte uit voor de startbijeenkomst op dinsdag 3 december.

  Er zijn kansen voor sport & bewegen in Best! SSNB (Sportservice Noord Brabant) gaat in samenwerking met o.a. gemeente Best een Lokaal Sportakkoord realiseren.

  Wat houdt een Lokaal Sportakkoord in?

  In een Lokaal Sportakkoord maken organisaties afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Best kunnen realiseren. Het gaat daarbij om sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente. Er wordt niet alleen gekeken naar sport als doel, maar ook hoe sport als middel ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

  Startbijeenkomst op dinsdag 3 december: doet u ook mee?

  Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodigen wij, namens SSNB, alle sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, bedrijfsleven en alle inwoners die graag meedenken over sport & bewegen in Best, van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over het Sportakkoord voor Best, de weg er naar toe en wat de inbreng van partners kan zijn. Ook komt aan bod welke kansen dit akkoord biedt. Zo is er bijvoorbeeld een landelijk uitvoeringsbudget en zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar. Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor het ophalen van input bij alle aanwezigen (hiervoor hoeft u overigens niets voor te bereiden).

  Wat: startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Best
  Wanneer: dinsdag 3 december 2019
  Tijd: aanvang 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
  Waar: Jovo’s Sportcafé (sporthal Naestenbest), Prinses Beatrixlaan 27 in Best
  Wie: sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en iedereen die zich betrokken voelt
  Aanmelden: uiterlijk 28 november via www.ssnb.nl/sportakkoord-best
  (we juichen het toe als u met meerdere vertegenwoordigers van één organisatie komt.)

  Meer informatie

  Voor meer informatie check de website www.ssnb.nl/sportakkoord-best of neem contact op met
  Sportformateur Miriam van Moll via mail: m.v.moll@ssnb.nl of telefoon: 06 20 49 19 09.

Created by LINELABOX