Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Op maandag 18 februari om 18.30 uur vindt er een hoorzitting OCBB plaats. De hoorzitting is openbaar.

  Op maandag 18 februari om 18.30 uur vindt er een hoorzitting plaats van de kamer Grondgebiedzaken van de Onafhankelijke Commissie voor de Behandeling van Bezwaarschriften (OCBB). Het volgende bezwaarschriften wordt die avond behandeld:

  • 18.30 uur:
   Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, verzonden op 21 november 2018, waarbij besloten werd tot het vaststellen van de lijst beschermde bomen 2018.

  Meer informatie

  De hoorzitting is openbaar en vindt plaats in spreekkamer 0.02 van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur terecht bij mevrouw G. van Eck van Intern Advies, Juridische Zaken. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0499.

 2. Ouders van een levenloos geboren kind kunnen hiervan sinds begin februari geboorteaangifte doen.

  Ouders van een levenloos geboren kind kunnen hiervan vanaf nu geboorteaangifte doen. Voor deze ouders was deze behoefte er al lang en nu kunnen zij het kindje erkennen en registreren. De Wet basisregistratie personen is hiervoor gewijzigd. Ga voor meer informatie naar www.gemeentebest.nl/geboorteaangifte.

 3. Op donderdag 28 februari organiseren we een bijeenkomst over het aanpassen van subsidieregelingen van de gemeente.

  De gemeente heeft meerdere regelingen voor het verstrekken van subsidies. Er zijn bijvoorbeeld subsidies voor muziek- dans- en dramaonderwijs, amateurkunsten, sport, toerisme en recreatie en vrijwilligersorganisaties Wmo. Deze regelingen gaan we aanpassen. Op donderdag 28 februari organiseren wij hierover een bijeenkomst.

  Uitgangspunten bekend

  De gemeenteraad heeft in 2018 een uitgangspuntennotitie vastgesteld. Het doel is dat de subsidieprocedures eenvoudig en transparant zijn en er maximaal wordt bijgedragen aan het bereiken van onze beleidsdoelen. Er is geen sprake van een bezuinigingsopdracht. Het beschikbare budget blijft hetzelfde, maar de regels voor het verdelen ervan wijzigen.

  Opzet bijeenkomst

  We organiseren op donderdag 28 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis een bijeenkomst over het aanpassen van de subsidieregelingen. Tijdens de bijeenkomst leggen we uit waarom de subsidieregelingen aangepast worden en hoe we dat aanpakken. Vervolgens gaan we hierover samen met u in gesprek. De informatie die we van u krijgen, gebruiken we bij het aanpassen van de subsidieregelingen.

  Iedereen is van harte welkom!

  Ook organisaties die nu geen subsidie ontvangen: meld u uiterlijk 20 februari aan via info@gemeentebest.nl. In de mail graag vermelden namens welke organisatie en met hoeveel mensen u komt. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

 4. Provincie Noord-Brabant organiseert de Voedsel1000 op dinsdag 19 februari in het 1931Congrescentrum in Den Bosch.

  De voedselsector is een belangrijke economie in Brabant en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier van voedselproductie brengt echter ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we schonere lucht? En hoe zorgen we ervoor dat de bodem vruchtbaar blijft? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor u, voor de dieren en voor het milieu? Met 1 simpele oplossing kunnen we geen antwoord geven op al deze belangrijke vragen. Daarom organiseert de Provincie Noord-Brabant de Voedsel1000 op dinsdag 19 februari in het 1931Congrescentrum in Den Bosch. Hier gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen leggen we uiteindelijk vast in het Voedselbesluit.

  Wat is de Voedsel1000?

  De Voedsel1000 is een vrije plek voor Brabanders om in gesprek te gaan over het voedselsysteem in Noord-Brabant. Inwoners, professionals en overheid komen samen om onderwerpen die zij belangrijk vinden met elkaar te bespreken. Samen bepalen we wat we belangrijk vinden en proberen we tot ideeën en oplossingen te komen, die kunnen bijdragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

  Wie kan er meedoen?

  Iedereen kan deelnemen aan de Voedsel1000! We willen dat zo veel mogelijk Brabanders deelnemen aan het gesprek. Dus of u nu een inwoner, ambtenaar, professional, student of professor bent, we horen graag uw mening. Ook als u werkt bij een NGO of bedrijf bent u van harte welkom!

  Meld u aan!

  Wilt u meebouwen aan ons Brabants voedselsysteem? Meld u dan aan op www.voedsel1000.nl. Hier vind u ook meer informatie over de Voedsel1000 en het dagprogramma.

 5. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het huidige afvalsysteem te verbeteren. U kunt meedenken.

  Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om het huidige afvalsysteem te verbeteren. Een onderdeel van dit onderzoek is een peiling via ons inwonerspanel. Wilt u ook uw mening geven? Meld u dan voor 14 februari aan voor dit panel. Kijk voor meer informatie op: www.gemeentebest.nl/inwonerspanel  Hier staat ook hoe u zich kunt aanmelden. U ontvangt dan binnenkort een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

 6. Maandag 11 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.00 uur gesloten. Donderdag 14 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.30 uur gesloten
  • Op maandag 11 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.00 uur gesloten
  • Op donderdag 14 februari is de gemeentewerf tussen 12.00 en 13.30 uur gesloten
 7. Als extra service publiceren we maandelijks de openbare vergaderingen van de gemeenteraad.

  Als extra service publiceren we maandelijks de openbare vergaderingen van de gemeenteraad.

  Vergaderingen februari

  • 11 februari, 19.30 uur  - Inloopsessies
  • Raadsavond: voorbereiding op de raadsvergadering van 25 februari 2019
  • 18 februari, 18.00 uur  Informatieve avond over het afvalinzamelsysteem
  • 25 februari, 19.30 uur  Raadsvergadering

  Meer informatie

  U vindt meer informatie over de agenda en locatie op de website van de gemeenteraad van Best https://best.notubiz.nl.

 8. We nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 12 februari over de ontwikkelingen in De Vleut.

  In 2019 vindt een aantal ontwikkelingen plaats in De Vleut. De aanleg van de parkeerplaats bij de Koppelstraat, de inrichting met nieuwe natuur in De Scheeken, de realisatie van een uitkijktoren en de uitbreiding van Best Zoo zijn enkele voorbeelden.

  Onderhoud en inrichting straten

  In de tweede helft van 2019 starten in een aantal straten in De Vleut onderhoudswerkzaamheden en anderen krijgen een nieuwe inrichting. Samen met bewoners van De Vleut hebben we gediscussieerd over de inrichting van de Broekdijk, Molenkampseweg, Hogevleutweg, Koppelstraat, Kanterseveldenstraat en de Hooiweg. Aan de hand van de inbreng van bewoners, de omgevingsfactoren en de technische mogelijkheden heeft de stedenbouwkundige een beeld geschetst van de inrichting van de straten.  

  Inloopbijeenkomst

  We nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op 12 februari in buurthuis OVS, Steenovenseweg 1a. Tussen 20.30 en 21.30 uur geven we u een beeld van de inrichting van de straten in De Vleut. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

 9. Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en ligt vanaf woensdag 6 februari ter inzage in het gemeentehuis.

  Voor het buitengebied van Best is een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed en ligt vanaf woensdag 6 februari ter inzage in het gemeentehuis. Ook voor de documenten die aan het nieuwe bestemmingsplan zijn gekoppeld start vanaf dat moment de inzagetermijn.

  Kijk voor meer informatie over het bestemmingsplan, de documenten en de inspraakprocedure op www.gemeentebest.nl/bestemmingsplan-buitengebied.

  Inloopbijeenkomsten

  We organiseren twee inloopbijeenkomsten waar u alle documenten kunt inzien. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. We nodigen u van harte uit om hiervan gebruik te maken.
  De inloopbijeenkomsten zijn op:

  • Maandag 11 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis Aarle (D’n Herd), Kapelweg 26A.
  • Woensdag 13 februari - van 16.00 tot 20.00 uur in buurthuis O.V.S., Steenovenseweg 1A.
 10. Meld deze dan vóór 1 maart 2019 aan.

  Het college van burgemeester en wethouders nodigt de sportkampioenen van 2018 (1e, 2e, en 3e plaats) uit op het gemeentehuis om ze gezamenlijk tijdens een feestelijke bijeenkomst in het zonnetje te zetten. Deze bijeenkomst vindt in het voorjaar van 2019 plaats.

  Voorwaarden

  Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die Nederlands-, Europees-, Wereld-, of Olympisch kampioen zijn geworden in een bepaalde sport, in de ruimste zin van het woord. Het gaat om professionele- en recreatieve sporten. Voorwaarde is wel dat de sportkampioen in Best woont.

  Aanmelden? Doe dit voor 1 maart!

  Bent u of kent u een sportkampioen uit 2018? Meld deze dan vóór 1 maart aan. Dit kan per e-mail via m.langenberg@gembest.nl. U kunt ook een brief sturen onder vermelding van ‘Sportkampioenen 2018’: Gemeente Best – T.a.v. M. Langenberg, Antwoordnummer 6 – 5680 VB Best (geen postzegel nodig).

  De sportkampioenen ontvangen op een later moment een uitnodiging voor de ontvangst door de wethouder Sport.

Created by LINELABOX